Visuaalisuudella lisää myyntiä niin verkossa kuin myymälässä

Visuaalisuudella on nykypäivänä yhä suurempi merkitys, varmasti osaksi sosiaalisen median vaikutuksesta. Visuaalisuus on kautta aikojen vaikuttanut elämään niin ihmisten keskuudessa kuin eläinkunnassakin. Aina on yritty koristautumaan ja koristelemaan. Miksi siis yrityksesi ei kiinnittäisi enempää huomiota visuaalisuuteen kilpailukeinona. 

Yrittäjän on mietittävä ja ideoitava "laatikon ulkopuolelta". Tämä vaatii rohkeutta muuttua ja pysyä ajassa kiinni, paikoilleen jämähtäminen ei luo asiakkaan toivomia elämyksiä tai kehitä uusia palveluita. Jotta elämykset pysyvät positiivisina, niin hyvä visuaalisuuskin kaipaa taustalleen suunnitelman, tavoitteet ja osaavat tekijät.

Muista, että ensivaikutelman voi luoda vain KERRAN.

Ensivaikutelma syntyy alle 10 sekunnissa. Hyvä ensivaikutelma korreloi selkeästi asiakastyytyväisyyteen ja myyntilukuihin. 

Visuaalisuus ei ole pelkästään vaate- ja sisustusliikkeiden juttu, se on yhtälailla kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän asia.

Visuaalinen markkinointi ja markkinointiviestintä ovat kokonaisuuksien hallintaa, ei turhaa koristelua ja huijaamista.

Olethan sisäistänyt sen, että ihminen ostaa silmillään!

Palvelumme

 
Verkkosivut eli nettisivut

Visuaalisen markkinoinnin eli vm:n konsultaatio on analyysi, joka antaa sinulle rehellisen kuvan miltä myymäläsi/ ravintolasi näyttää asiakkaan silmin. Samalla se antaa ammattilaiselta arvokasta tietoa, mitä kannattaa ja voi tehdä toisin. Se rohkaisee sinua tekemään muutoksia asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi.

Esitteet ja käyntikortit

Visualisti on ammattilainen, joka ajattelee aina kaupallisesti ja tuntee kuluttajan tarpeet sekä 

kuluttajakäyttäytymisen. 

Kaikki tehtävät toimenpiteet tähtäävät aina myynnin lisäämiseen.  Visuaalinen markkinointi on  palvelu, jonka avulla kerrotaan visuaalisesti asiakkaalle tuotteista, ohjataan ja helpotetaan ostopäätöstä.

Visuaalinen  markkinointiviestintä

Visuaalisen markkinoinnin koulutus sisältää tietoa kuinka rakentaa positiivinen mielikuva yrityksestäsi, herättää asiakkaan ostohaluja ja tehdä lisämyyntiä. Koulutus antaa myös arvokasta tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja visuaalisuuden merkityksestä myyntiin.

Koulutus auttaa sinua  tavoitteellisempaan toimintaan yrityksessäsi.

Autamme sinua kohti asiakaslähtöisempää ajattelutapaa ja ostamisen helppoutta.

Ymmärrä asiakastasi paremmin

Asiakkaat voidaan jakaa järki- ja tunneshoppailijoihin. Järjellä tehtävässä shoppailussa ostetaan lähes aina jotakin ja luonnollisesti ostotarve perustuu tällöin järkeen. Järkishoppailu korostaa ajansäästöä, edullisuutta ja välttämättömyyttä. Näiden ostajien kannalta on erittäin tärkeää tuotteiden selkeä, informatiivinen ja tehokas esillepano.

Tunneshoppailu on fiilisperäistä toimintaa, eikä tuolloin aina tarvitse ostaa mitään. Tunneshoppailijat pitävät myymälöissä kiertelystä ja ideoiden etsimisestä. Fiilisshoppailijaa voidaan pitää vaihtelunhaluisena ja siksi onkin tärkeää, että myymäläesillepanot vaihtuvat säännöllisin välein luoden uusia elämyksiä, ideoita ja ostotarpeita. Fiilisshoppailijat ovat usein suosittelumarkkinoijia, jotka siis kertovat ystävilleen ja tuttavilleen ihanista kaupoista ja löydöistä. Suosittelu onkin todella tärkeä osa myymälän/ravintolan menestymistä. 

Kumpaan ryhmään sinun asiakkaasi kuuluvat? Osaatko tehdä heidän tarpeita vastaavia esillepanoja? Osaatko luoda ostotarpeen asiakkaallesi? Tiedätkö miten lasketaan rahassa tuottava esillepano tai ostoskorin arvo?